813 header

Föräldrapolicy

Hur skapar vi balans åt våra barn, så de känner att de utövar sin idrott för sin egen skull och verkligen har roligt med sin fysiska aktivitet handboll?

Genom att låta barnen avgöra vad de vill utöva för slags idrott, på vilket sätt och hur ofta - det är en början.

Att efter varje träning och match fråga - hade du roligt? Inte om det gick bra, eller hur många mål man gjort. Ge akt på att barnet verkligen är glad tillsammans med oss i laget.

Lek och idrott är samma sak, där kropp och sinne ska ha roligt!
Föräldrarollen består främst i att vara uppmuntrande, ansvara för att ens barn verkligen har roligt med sin idrott, skjutsa och stödja med praktiska angelägenheter.

Vi som föräldrar förstår och accepterar att våra barn är olika och att de vill olika mycket med sin idrott. Rättvisa är inte alltid att behandla alla lika utan att försöka ge det varje individ behöver och efterfrågar.
Vi som föräldrar måste ytterst svara för våra barns balans i tillvaron:

 • Skola och lek/idrott
 • Krav och kompetens
 • Lek/träning och vila/kost
 • Anspänning och avslappning
Föräldrarollen skall stärka självbilden hos våra barn. Självförtroende som handbollsspelare får de ”erövra” själva på planen. Självförtroendet kommer och går men våra barn skall alltid tycka om sig själva ändå!

Ett barn som får mycket kritik lär sig att fördöma.
Ett barn som får möta fientlighet lär sig att slåss.
Ett barn som görs till åtlöje utvecklar osäkerhet.
Ett barn som ständigt får uppleva skam utvecklar skuldkänslor.
Ett barn som behandlas med tolerans lär sig generositet.
Ett barn som får uppmuntran utvecklar sin självkänsla.
Ett barn som bemöts med vänskap lär sig känna förtroende.
Ett barn som får uppleva rent spel lär sig rättvisa.
Ett barn som accepteras och respekteras känner trygghet

Som förälder i BIF ska man ha väldigt goda skäl för att inte säga sin mening...
 
Så här kan du som förälder stödja ditt barn:

 • Se till att ditt barn kommer i tid till träning och matcher och att de alltid har med sig rätt utrustning
 • Lär barnen rätt hygien efter träning och match
 • Följ med ditt barn så ofta som möjligt till träningar och matcher. Barn är stolta över att ha med sig sina föräldrar, trots att de kan säga annat.
 • Visa ditt barn respekt och uppmärksamhet även om framstegen inte alltid är så stora.
 • Kritisera aldrig ditt barn vid ett misslyckande. Rädslan att misslyckas kan vara en ung idrottsman/kvinnas värsta fiende.
 • Segrar och framgång får inte bli viktigare för dig än för barnet.
 • Låt föreningens utbildade ledare ansvara för barnet under match och träning. Din inblandning kan verka förvirrande på barnet.
 • Var alltid lojal mot laget. På så sätt motverkar du att dålig stämning uppkommer i laget.
 • Det finns alltid uppgifter för dig som förälder att hjälpa till med runt laget. Fråga lagledningen, så finns alltid något att hjälpa till med.
 • Ta del av informationen som kommer från föreningen i form av brev, mail och hemsidor mm.
 • Tillåt dig själv och barnet att ha roligt tillsammans i Bjurslätts IF
 • Gå på handboll tillsammans med ditt barn för att se och lära!!
 • Sköta familjens ekonomiska åtaganden mot klubben
 • Ledarna har Bjurslätts IF uppdrag att utbilda spelarna och leda laget samt att eventuella problem kan tas upp med lagledaren. En saklig diskussion i positiv anda kan lösa det mesta.

Md stadium logga
Stadium är vår samarbetspartner när det gäller inköp av klubbkläder. Vi använder oss av Stadium Backaplan när vi gör våra inköp, besök gärna butiken på Backaplan och gör era inköp av sportkläder m.m. där.
Md sponsorhuset
Md sisu logga
SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund, som arbetar med bildning och utbildning inom idrotten, och verkar för att stimulera människors lärande
Md idrottens bingo bild1
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub